reklam banneri

Haftanın Öne Çıkanları

Foton Kuşağı Etkisi

Tarih : 12:38:00 Yorum (0)

NibiruNibiru

Foton Kuşağı Etkisi

Karşımıza çıkan herhangi bir sağlam bilimsel veri bulunmaz. bütün kaynaklarda bilimsel bir kanıtın öne sürülmediğinden bahsediliyor, zira geçerli kanıtlar da yoktur deniliyor. Elde olan tek şey birkaç bilim adamı ve astronomun tezlerinden ve araştırmalarından ibaret. Zaten bu konu üzerinde araştırmalar oluşturan bilim adamları da bulundukları yerlerden uzaklaştırılmışlar. Elde olan veriler, adlandırılan döngünün 26.000 yıl olduğu, bu geçişin belirtisi olan Schumann Rezonansı\`nın değişim yapmak ve Foton Kuşağı içinde bulunan yıldızların varlığından ibaret. açıkça bir delil ortaya konulamamış. Foton Kuşağı kuvvetli elektromanyetik radyasyona sahiplik eden çok bir feza boşluğu ve bazı x-ışınlarını da içermekte. Galaksi içerisine akan manyetik bir ışık şekilde ta tanımlayabiliriz.

Edmun Halley vasıtası ile keşfedildi

Keşif, ingiliz astronom Sir Edmund Halley\`in (1656-1742) günlerinde başlayan Pleiades çalışmalarıyla başlanmıştır. Halley, bu yıldız grubundaki 3 yıldızın Yunanlılar sebebi ile belirtilen yıldızlar arasında bulunmadığını ortaya çıkardı. Yunan astronomlar yada Halley yanılmış olabilmekte miydi? 1991 yılında yayınlanan bir makalede sunulan diagrama göre altı yıldız; Merope, Atlas, Teygeta, Electra, Coeleno ve güneşimiz Pleiades\`in bir yıldızı olan Alcyone\`nin yörüngesindeler.Daha sonra Halley şu neticeye vardı: Pleiades takımı dikkat çekici bir hareket sistemiyle ilerliyordu. Bu tez, Frederick Wilhelm yönünden onaylandı. Pleiades, her yüzyıl için 5.5 saniye kati bir hareketle döngüsüne devam ediyordu.

6 gün arasında Dünya`nın yüzde yüz değişeceği iddia edilmekte

Foton Kuşağının merkez alanına girilmesiyle beraber yaşanılması beklenen fiziksel ilk etkileşimler ise şu biçimde sıralanıyor yayınlanan bir çok fazla raporda:

1. gün: 21 Aralık 2012\`de kör bölgeye giriş, bütün canlıların gövde tipinin değişmesi, hiçbir elektrik aygıtının çalışmaması, tam karanlık.
2. gün: Atmosfer basıncının düşmesi, herkesin kendisini şişmiş hissetmesi, Güneş\`in yeterli ısıtamaması, dünya ikliminin soğuması (buzul çağı soğuğu).
3.-4. gün: Atmosferin tan vakti gibi sönük bir ışıkla aydınlanması, foton etkisinin başlaması, foton enerjili aygıtların çalışabilir bir duruma geçmesi, yıldızların yine gökyüzünde belirmeleri.

5.-6. gün: 24 saatlik gündüz devresine giriş, kör bölgeden çıkıp ana foton kuşağına giriş, bütün canlıların güçlenip zindeleşmeleri, dünya ikliminin ısınması, foton ışınıyla çalışan gemilerin uzayda yolculuk yapmaya başlaması, telepati, telekinezi bu gibi psişik yeteneklerin ortaya çıkışı (uyanış, süperbilinç).

Foton Kuşağı etkisine ilk kez Atlantis devrinde girildiği sanılıyor

Kuşağın başlangıç noktası, küçük bir atom parçası ve onun yörüngesinde olan bir küme elektrondan ibaret. ingiliz fizikçi Paul Adrian Maurice Dirac, her bir partikül için bir anti-partikül bulunduğunu öne sürmüştü. 1932\`de Carl David Anderson bu anti-partikülü buldu ve ona \"positron\" adını verdi. 1956\`da anti-proton ve anti-nötron keşfedildi. Bir anti-partkül şekillendiğinde, alelade bir partiküller evreninde meydana gelir ve bu, bir elektronla buluşup çarpışmasından öncelikle bir anlıktır. Bu çiftin toplam kütlesi \"Foton\" formunda enerjiye dönüşür. Bu yeni ve önceden görülmemiş bir enerji kaynağı gücü sunar.

1961 yılında uydu kaynaklı araçlar vasıtası ile bir foton kuşağı keşfedildi. Bu kuşağın gezegenimizden 400 ışık yılı uzakta bulunduğu açıklandı. Astronom Jose Comas Sola yedi yıldızlı Pleiades takımı üzerinde hususi bir çalışma yaptı ve bir sistem oluşturduklarını keşfetti, ki bizim güneşimiz ve daha pek çok aşırı yıldız da bu sistemin parçalarıydılar ve her biri kendi gezegensel sistemlerine sahipti. Güneşimiz bu sistem yörüngesini 24.000 yılda tamamlıyor. Bu 24.000 sene iki bölümde alınıyor; 10.000 yılı karanlık (ya da Galaktik Gece), 2000 sene ise Foton Kuşağı\`nın ışığında geçirildiği sanılıyor. Ve bazı bilim adamları sebebi ile, bulunduğumuz çağın ışık bölgesine geçiş bulunduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edildiğine göre böyle bir olay dünyanın oluşumundan buyana bir kez deneyimlendi ve bu tarihin de Atlantis devrine rastladığı öne sürülüyor.

Foton Kuşağı esas olarak üç elementi içermekte. ilki, \"Null Zone\" (sıfır bölgesi). Bu bölge, madde ve madde olmayan parçaların kuşağın proton parçalarını oluşturmak için çarpıştıkları bölge. Burası ayrıca Pleiades yıldız sisteminin elektromanyetik alanlarının etkisiz bırakıldığı yer. Bu süreç, bilinçlilik seviyelerimizi değiştirecek ve evren yapısına ayrıcalıklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak. diğer bölme ise foton ırmağı ile sıfır bölgesinin (null zone) iç kenarı arasında olan akım sektörü. Bu bölgeye geçişle daha yüksek boyuta geçiş imkanına sahip olunacak.

2012`de fer devrine geçiş yapılacağı söyleniyor

Foton Kuşağı, Dünya ile çarpışmak üzere olan çok bir foton(ışık parçacıkları) enerji bandı şekilde rapor ediliyor. Ulaştığında 5 günlük bir karanlık, elektriksizlik, yoğun ufo inişleri, insanlık için psişik yeteneklerin ortaya çıkması, insan bedeninde oluşan değişimler (transformasyonlar) ve daha pek çok fazla değişim beklenmekte. şu anda karanlık dönemin sonunda olduğumuz ve bu zamanın 2012\`de son bularak 2000 yıllık \"ışık\" devrine geçiş yapılacağı söyleniyor. Yıldız aktivasyonu güneş sistemimizin Pleiades (Alcyone yıldızı), Sirius, Arcturus, Orion ve Andromeda ile tıpkı sıraya dizilmesi ile başlayacak. Yaşanılacağı tahmin edilen en büyük deneyim ise, bu kuşağa girildiğinde, şu anda bulunduğumuz 3. boyuttan 5. boyuta yükseleceğimiz. Bu sıçrayış elbette ki yanında bir aşırı farklılık ve mutasyonlar getirecek. şimdiden deneyimlediğimiz olaylar da aslında bu sıçrayışı doğrular nitelikte: ciddi iklim değişiklikleri, kıta transferleri, v.s. bununla beraber bu kuşağa girildiğinde bilinçlilik boyutlarının her birine geçiş imkanına sahip olacağımız tahmin ediliyor. şu anda küresel şuur değişiminin sonuçlarını da birebir deneyimliyoruz aslında. Dünyayı kasıp kavuran harp ortamı, toplumlar arası anlaşmazlıklar, politik sürtüşmeler ve olagelen olumsuzlukların da bu geçiş döneminde, yada \"null zone\"da bulunmamızdan ötürü olduğunu tasvir edebiliriz.

Bütün canlılardaki değişim

Yaşadığımız bu dönem ve beklenen değişimler mukaddes kitaplarda, mitolojide ve bilim adamları tarafından da ayrıntılı biçimde incelenmişti. Raporlara göre, Foton Kuşağı\`na girildiğinde, sema ateş bu gibi gözükecek, fakat soğuk olacak. Bu değişim ve yansımalar elbette ki içine girilen kuşağın etkileriyle birlikte ortaya çıkan kimyevi değişimler ve tranformasyonların sonucunda menfaatlerini açığa çıkaracaklardır. Kuşağa ilk öncelikle güneşimizin girmesi şeklinde birden bir karanlığın olması da söz konusu, ki bu sürenin 110 saat kadar sürmesi tahmin edilmektedir. Güneşsel radyasyon ve Foton Kuşağı\`nın arasındaki etkileşim gökyüzünün yıldızlarla dolu benzeri gözükmesine sebep olacak. Dünya bu kuşağa girdikçe tüm moleküller uyarılmış olacak ve atomlar mutasyona uğrayacaklar. Bu hale bağlı olarak fiziksel yapılarda (insanla birlikte hayvan ve nebat aleminde de) farklılıkların meydana gelmesi bekleniyor tabii ki.

Null Zone ve Schumann Rezonansı

Bu kuşağa girmeden evvela, yani bu zamanda, \"Null Zone\" (sıfır bölgesi) denilen süre deneyimlenmekte. Bu devre boyunca sismik aktivite ve volkanik hareketlenme görülüyor. ayrıca iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak şiddetli tayfunlar, fırtınalar ve hortumlar gözlemleniyor. \"Null Zone\", bir başka deyişle, madde ve madde olmayan bütün partiküllerin bulunmamaktadır edildiği yer. Oluşacağı beklenen bu foton etkisi çok fazla önemli, zira bize yeni bir enerji kaynağı sunacak. Bu kaynak, naturel şekilde fosil yakıtlara bir son verecek ve bunun sonucunda da tahmin edildiği üzere daha yaşanılabilir bir dünya yapılmış olacak. Bu bölgeye geçişin kanıtı olarak gösterilen en kuvvetli kaynak ise Schumann Rezonansı. Dünya\`nın kalp atışı şekilde nitelendirilen bu titreşim daha önceki senelerde 8.1 iken bu günlerde 12.1\`e yükselmiş durumda, ve hızla yükselmekte. 13.0 olduğunda ise \"Null Zone\"un yapılmış olabileceği rapor ediliyor. Astrofiziksel hesaplamalara göre Foton Kuşağı\`na saatte 208.800 km hızla gireceğiz. Kuşağın enerjisi fiziksel sonuçların beraberinde eterik ve spiritüel anlamda da kendini gösterecek.

 Bilimsel veriler, ciddi ve hızlı bir değişim olduğuna işaret ediyor

Rus ilim adamları tarafından açıklanan değişimler de galaksinin merkezinden gelen enerjinin varlığını teyit eder yönde. Dr.Alexey N.Dmitriev\`in çalışması gösteriyor ki gezegenlerin atmosferleri, gezegenlerin kendileriyle birlikte büyük bir hızla değişim geçiriyor. mesela Mars atmosferi zamanla daha kalınlaşıyor; Ay, kendi atmosferini oluşturuyor. veya bu tarz bir değişim yapmak kendi gezegenimizde görebiliyoruz: atmosferdeki HO(hidroksit) oranı daha önce hiç ölçülmediği kadar fazla. Bu oran küresel ısınma, florkarbon emilimleri yahut bu tarz oluşumlar sonucu oluşmuyor; sırf menfaatlerini gösteriyorlar. iyonosfer tabakasında plazma jenerasyonu, magnetosferde magnetik fırtınalar, atmosferde ise siklonlar aracılığıyla enerji boşalımları oluşumları gözlemleniyor. Daha önceden ender rastlanan atmosferik yüksek enerji fenomenine artık daha çok ve yoğun rastlanmakta. Gaz-plazma zarfının maddesel birleşimi de transforme olmaktadır. Gezegenlerin manyetik alanları ya da parlaklıkları da hızla değişiyor, artıyor. Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Neptün, bu sonuçların alındığı gezegenlerden.

Rus milli ilim Akademisi Foton Kuşağı üstüne çalışmalar yapıyor

Dünyamızda eyleme geçmiş olan transformasyonlar ise aşikar. Gün be gün artan sismik aktivasyon, volkanik hareketlenmeler ve başka bir çok fazla naturel felaketler elbette ki gözlerden kaçmıyor. Dr.Dmitriev\`in belirttiği ve dikkat çektiği nokta ise bu çeşit bir değişimin dünyada daha evvela 10.000 yıl öncelikle görülmesi. Burada dikkat çekici ve bazı topluluklar sebebi ile ortaya atılan konu ise güneş ile dünyanın değişimleri arasındaki bağlantı. Maalesef bu tarz konularda çoğu bilgi ifşa edilmiyor. Bu tarz tetkiklerin yapıldığı bir merkez de Sibirya\`daki Rus milli ilim Akademisi. Burada yapılan çalışmalar sonucu edinilen bilgi ise şöyle: şu anda Güneş Sistemi\`nde yaşanılan enerjisel değişimin tek olası sebebi farklı-daha yüksek olan bir enerji alanına giriyor olmamız olabilir. Ve bu yüksek enerjiye geçişin sonucunda DNA spirallerinin kendileri de değişim geçirmekteler. şimdiye kadar hayatımızda yer saha ilim araştırmaları sonucu elde ettiğimiz bilgilerle ortaya çıkarılan 2 sarmallı DNA yapısı hızla mutasyona uğramaktadır. Bu sıçrayışla da bu sarmalın 2\`den 12\`ye çıkacağı biliniyor. Bu enerji emiliminin Güneş Sistemi\`ndeki tüm maddelerin özünü değiştireceği bekleniyor, ki bir bir de deneyimliyoruz çevremizde.

gerçekte bütün bunlar, hücresel ya da ruhsal boyutta olsun, bize pek yabancı değil. çevremizde her an deneyimlediğimiz olayların dökümü yalnızca. Kainata dikkatlice baktığımızda ve onu içsel sesimizle dinlediğimizde bunlardan ayrıcalıklı bir şey duymayacağımız da aşikar. Hergün yaşadığımız ve gün geçtikçe artan naturel felaketler, politik sürtüşmeler, savaşlar, içsel değişimler binlerce yıldır beklenilen zamanın getirileri elbette. Bunların hepsi asırlardır bekleniyordu; mukaddes kitaplarda olsun, kadim medeniyetlerin yazıtlarında olsun her süre karşımıza çıktılar. şimdi ise bu değişime şahit oluyoruz ve yeni çağın getirdiği farklılıklara yaşamlarımızı adapte etmeye hazırlanıyoruz. Zira başka seçeneğimiz de bulunmamaktadır; ya değişim yapmak kabul edecek ve \"bir\" olacağız, yada eski enerji ile birlikte savrulmayı göze alacağız.

3 gündelik KARANLIK

F. Joseph Montagna sebebi ile derlenmiştir. (Kirael\`in BüYüK DEğişiM kitabından alınmıştır.)

Derin bir endişeyi ifade ederek başlamama izin verin. üç gündelik Karanlık, korku ve panik ile değil, Dünya\`nın 4. Boyuta yükselişi ile ilgilidir. Lütfen anlayın, bu sadece sizi yükseliş işlemine hazırlamak için bir girişimdir. Bu Değişim, sevgi ile ilgilidir, ve hissettiğiniz korku kendi seçiminizdir. Akıllıca seçim yapın, dostlarım, sebebiyse Değişim, farkındalığın uyanışının başlangıcı olacak.

gerçekte üç günlük Karanlık, Dünya Ananın Foton Kuşağına girişi ile ilgilidir. Bu olay üç Karanlık Günü kapsamaktadır ve bu Değişimin veya 4. boyuta (5. boyuta) yükselişin müjdecisi olacaktır. Bu dönem boyunca size neler olacağı hakkında kısa bir özet yapmama izin verin. tüm hadise 7 veya 10 gündelik bir devirde gerçekleşecek lakin lütfen bu rakamların kati olduğunu düşünmeyin, sebebiyse 1 gün az ve ya aşırı olabilir.

İLK GÜN

ilk gün, tam tamına bir kargaşa hissi olacak. Bu korku yaratmak için tasarlanmamıştır. Evet, Yaratıcı korkuya izin verir, fakat siz bu korkuya kapılmak zorunda değilsiniz. Bu yazıyı okuyanlar, o devirde ortaya çıkacak olaylara önceden oluşturulmuş olacak. Hala korkuyu önlemek için çaba sarf etmelisiniz, nedeniyse bu olay bütün Dünyada nüfuz edecek. Bu, hepimizin korkularını iyileştirerek değişimi gerçekleştirdiğinden emin olmak için ışık Varlıkları tarafından planlanmıştır. Ve gene, korku içinde yaşadığınız için, gerçekte bu korkudan oldukça çok iyi şey yaratıyorsunuz. Korkularınızı iyileştirmek, yüzde yüz, Yaratıcı\`nın planının bir parçasıdır.

Bu, şimdi neden şu anki korkularınızı ele almanızın gerektiğinin başka bir nedenidir. Korkularınızın üstesinden gelmede ve onları bulunmamaktadır etmede deneyim kazandıkça, Değişim ile daha iyi başa çıkabileceksiniz.

zamanımızda uğraştığınız bazı korkularınız şöyle senaryolar içermekte: Faturalarım ödenecek mi? Evli kalacak mıyım, kalmazsam eğer ne yapacağım? tüm paramı aptal bir yatırımda kaybedecek miyim? Evet, bunların hepsi gerçek, fakat yapmanız gereken tek şey probleme karşı koymak, ve onu (bilincinizde) berraklık yaratacak noktadan ele almaya hazır/gönüllü olmak. Böylece, daha az korkutucu ve yönetilebilir olacaktır.

işte bu nedenden kendinizi tanıma çalışmalarınızı ve diğer derslerinizi zamanında tamamlamanız vurgulanmaktadır. Korkularınızın üstesinden gelmeyi mümkün bulunduğu kadar iyi öğrendiğinizde, Değişim bir kabustan çok fazla bir serüven haline gelecektir. Uygulama/çalışma mükemmeli getirir.

ilk gün boyunca, kitlesel hastalık ve görünüşte yıkıcı bölünme illüzyonu ile titreşeceksiniz. Tam anlamıyla üç. Boyutu terk edecek ve 4. Boyuta gireceksiniz, Foton Enerjisiyle birlikte. Dünyanın değişimini o güne kadar hiç deneyimlemediğiniz kadar aşırı hissedeceksiniz. ilk 12 saatte yahut gün boyunca, pek ortalıklarda dolanmak istemeyeceksiniz. Durağan kalmaya zorlanacaksınız.

Bu Dünya Ananın birden fren yapma yöntemidir. Bu dönem boyunca, kendini sarsacak ve çok sayıda özelliğini tekrar düzenleyecek. tüm bunların hepsi daha şimdiden planlanmıştır ve Dünya kendini bulunmaz etmeden ne kadar ileri gideceğini tabi ki bilmektedir. Bu sizin ilk işaretiniz olacak #8211; kitlesel kargaşanın ortaya çıkışıyla onu takip eden Dünya ananın gürlemeleri.

Buna göre daha mühim bir çok zerzele yaşadınız bile. aslında, bu sefer depremler neredeyse sıradan duruma gelecek. Sizin 8 veya 9 Rihter ölçeğinizden bahsetmiyorum, daha aşırı 5 yahut 6 hatta daha az, sebebi ise bu Dünya Ananın kendini Değişime hazırladığına işaret etme şeklidir. ayrıca, kendini, ebat enerjisinin üç.den 4.ye ilerlediği ve Foton Kuşağı enerjisinin Dünyayı içine çekmeye başladığı son Değişim pozisyonuna yerleştirdiğinde, üç. Boyuttaki son dönüş aşamasını hazırlayacak. netice şekilde, yaklaşık ilk günün 12 yada 16 saat sonrası, kalan zamanlar tam anlamıyla zor olacak. Lütfen panik yapmayın! Kaç kere hatırlatılmaya gereksinim duyuyorsunuz biliyor musunuz? Lütfen panik yapmayın! Bu ilk saatlerde sakin kalabilirseniz, her şey yerine oturmaya başlayacak çünkü başlangıçtaki zerzele sarsıntıları ve bölünmeler şiddetle azalmaya başlayacak.

Ortaya çıkmaya başlayacak başka özellikler, sıcaklıkta ve güneş ışığında azalmalar içerecek. Daha sonraki birkaç gün boyunca hava akşam üstü bu gibi olmaya başlayacak. Bu noktadan itibaren çok çok güneş ışığı görmeyeceksiniz, en az bu değişimi atlatana kadar.

Bu zaman süresince, dehşet sağlayan bir uyanış meydana gelmeye başlayacak. Psişik / telepatik yetilerinize bağlı şekilde, öbür tarafa geçmiş olan arkadaşlarınız ve akrabalarınız sizinle iletişime geçebilecekler. Bu sizin, bir çoğunuzun daha evvela hiç deneyimlemediği / yaşamadığı bir biçimde görevinizi yerine getirmenize olanak verecek. Bu, son yıllarda bir aşırı ruhsal rehberin size sebep şiddetle MEDiTASYON yapmanızı önermesinin bir öteki sebebidir. Bu söz vurgulanmalıdır, ona önem vermeniz gerektiği için.

İKİNCİ GÜN

Bu gün, artan karanlık bütün Dünya\`ya nüfuz etmeye başlayacak, daha önce hiç yaşamadığınız / hissetmediğiniz bir soğukla beraber. Bu derin bir soğuk olacak çünkü içinize işleyecek. Bu zamanda, karbon temelli olmayan başka varlıklarla da bağlantı kuracaksınız. Bu, neden korkuya dayalı bir yaşam yaşayamayacağınızın bir öteki sebebidir, yüzleşeceğiniz şey en büyük sınavınızın bir kısmı olacak. Anlamanız gereken tek şey; BU BiR TEST! Yapmanız gereken şey ışığı üstünüzde tutmak, böylece farkındalığınız yükselecek ve sınav yok olacak.

üçüncü gün, Dünya Ana tam olarak Foton Kuşağına girmiş olacak ve Dördüncü Boyuta gerçek geçiş meydana istikbal. Bu sürede, Foton Enerjisi Yeryüzünü tam olarak saracak, ve 3 gündelik Karanlık başlayacak. Foton Kuşağının hariç bandı, üçüncü boyutun özünü temizleyip dördüncü boyut enerjisini ateşleyebilmek için son derece yoğundur. Karanlık varolacak nedeniyse fer parçacıkları o kadar yoğunlaşacak ki \"yoktur\" görünümü alacaklar. Bu dış banttan çıkış yaklaşık 3 gün sürecek ve tam olarak karanlığın içine çekilmişsiniz benzeri görünecek. Zamana takılıp kalmamaya çok fazla dikkat edin, aldatıcı olacaktır ve enerjinin yerleşmesinin ve sakinleşmesinin daha uzun sürmesine sebep olacaktır.

Foton Enerjisi, içine girildikçe, güneş ışığını %  engelleyecektir. Bu gerçek bir karanlık oluşturacaktır. Foton Kuşağının özü güneş ışığını engelleyebilecek güçtedir. Her nasılsa, güneşin termal enerjisinin bir bölümü Foton Enerjisini delip geçebilecektir, böylece bir \"Buz çağı\" yaşamayacaksınız. O kadar şiddetli olmayacak fakat inanın ki çok fazla soğuk olacak. Bedeniniz, bir çoğunuzun deneyimleyeceği hareketsizliğin karşılığında titreşimsel bir değişime uğrayacak.

Dışarıya çıkıp sorunları halletmeye çalışmak hiçbir şey ifade etmeyecek. Aşağı inip köşedeki dükkan açık mı diye bakmaya gitmeye çalışmak gerekmeyecek. Açlıktan ölmeyeceksiniz. üç günde kimse açlıktan ölmez. ilk aşamada, metabolizmanız değişecek böylece yemek ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Onun yerine yalnızca çok hafif maddeler yiyeceksiniz. Başlangıçta, sadece Yaratıcının ışıktan oluşturduğu nebat alemi var olacak. Bu, Yaratıcının size sağladığı fakat her nedense bu noktaya kadar akıllıca yararlanamadığınız bir şeydir. artık bu bitkileri yalnızca akıllıca kullanmakla kalmayıp titreşimlerinin gerçek özünü / önemli noktasını da öğreneceksiniz. Eminim ki bazılarınız bu hale uyumlanmakta zorluk çekecek, fakat birçoğunuz bu yeni yiyecek kaynağından zevk alacak.

aynı sürede bu hadise gerçekten Yeryüzünü içine çekecek, bu olayı tamamıyla yaşamak kaderinde olanlar, titreşimsel gövde transferi ve hareket birliği meselesi için zaten bilgilenmiş durumda olacak, böylece fiziksel öz yüzde yüz korunmuş olacak. bütün bu günlük / olağan seviyede öğrendiğiniz şeyler çok uzak gelecekte olmayan o zamana bir hazırlanış şekli.

Bu 3 günlük karanlık ve soğuk döneminin ortasında, dünya populasyonunun çoğu güçsüz ve hareketsiz durumda olacak. öyle yavaşlamış olacaksınız ki bu 3 gün şimdiki zamandaki benzeri geçmeyecek, ve böylece korkunun bir kısmı ortadan kaldırılmış olacak. Yoğunluğun bu kısmından geçişinizi zar zor hatırlayacaksınız. Bu olay başladıktan ve üç günün ilk gününü geçirdikten sonra, kendi içinizde %  kış uykusu halini alacaksınız.

GEÇMİŞTEN SONRA

Bu karanlık günlerden çıkışınız en uç beklentilerinizin bile ötesinde olacak. Karanlık dağılınca, günışığı gelmeden önce öteki bir 2 yahut 3 gündelik bir devre yaşayacaksınız. Bu devirde hava akşam karanlığı bu gibi olacak. ilk adımınızı attığınızda daha önceki benzeri ayaklarınızın bundan böyle yere değmediğini farkedeceksiniz. Havada sıçrayabildiğinizi, bir zaman orada kalabildiğinizi, yavaşça yere inebildiğinizi keşfedeceksiniz. Yeni enerjinin hala sık bulunduğu bölümler olacak, yani bazen aldatıcı durumlar olabilmektedir.

Bedeninizin arasında devinim eden bir şey hissedeceksiniz, ve bedeninizi içinizde fer saçan bu yeni enerji ile doldurabildiğinizi keşfedeceksiniz. Yeni sizi içine çeken bu yeni hissi seveceksiniz.

Bu yenilikle kafa etmeyi yeni realitede size yardımcı olacak öğretmenlerin rehberliğinde öğrenmeniz iki yıldan dört yıla kadar bir zaman dilimi gerektirecek. Bu öğretmenler paylaştıkları için onurlandırılacaklar ve siz de onları takdir edeceksiniz. şimdi neden hepimizin dersleri Geçişten evvela tamamlamamız gerektiğini anlamaya başlıyor musunuz? Böylece, daha sonra bunları deneyimlemeye gerek kalmayacak.

Tamamlanmamış her deneyimi direk şekilde bu yeni realiteye taşıyacaksınız, bu nedenle Geçişten önce olası olduğunca hazır olun ki diğerleri yeni hızda ilerlerken siz kıymetli vaktinizi onlarla boşa harcamayın.

Onca zaman geçmesine rağmen sebep hala acıkmadığınızı merak edeceksiniz. En ufak bir açlık hissetmemekle kalmayıp, vücudunuzdaki yağlar / şişmanlık da, hepsi olmasa da çoğu, bulunmamakta olacak. En sonunda açlık duyduğunuzda, Yaratıcının bizim için yetiştirdiklerini yemek ihtiyacı hissettiğinizi ayrım edeceksiniz. gerçekte her zaman orada olan fakat daha öncelikle asla farkedemediğiniz bitkileri göreceksiniz. birini alacak, ağzınıza atacaksınız ve o da yavaşça ağzınızda çözülecek ve siz de enerjisinin sisteminizde ortaya çıkışını hissedeceksiniz. Ve sonra aniden farklı soluk aldığınızı fark edeceksiniz. Nefesiniz başınızın tepesinden ati ve alışılmadık bir şekilde tam olarak bedeninizi dolduracak. Böylece, Geçişten sonraki ilk birkaç gün, daha öncelikle deneyimlediğinizden, alışık olduğunuzdan farklı olan her şeyle işlev izlemeyi öğrenmekle geçecek.

Bir çok aşırı yeni şey, yeni ve aydınlanmış düşüncelerinizi meşgul edecek. tüm düşünme sisteminiz fazlasıyla açık olacak, ve hafızanız hazır olduğunuzun da ötesinde olacak. Yaklaşık 2000 yıl boyunca Dördüncü Boyutun zevkine varacaksınız.

genel anlamda, dostlarım, bu sarsıcı bir dönem bu gibi görünmesine rağmen, (bu dönem) toplu aydınlanma sürecinin başlangıcıdır. Hepiniz, bir çok fazla hayat boyunca yükselişin tamamını hatırlamak için hazırlanıyorsunuz. hiç bir şey boşa gitmemiştir. Derslerinizi büyük bir ilgiyle ve istekle öğrenin, böylece eski bavullarınızı yeni ve heyecan verici çağa taşımamış kalıyorsunuz.

Her birinizin hayat planı dikkat çekici başlı deneyimleri içerir ve her deneyim yeni bir anlayış düzeyi yaratmak için tasarlanmıştır. Bir dersi kısa kesmeyi seçtiğiniz her seferinde, o ders, daha sonra üstünde çalışasınız diye yeni realiteye ertelenir. Deneyimleme ihtimallerini asla geri çevirmeyin.

Her şeyin geçmişte hayalini kurduğunuz bir yere taşınmış olduğu yeni bir enerjide uyandığınızı düşünün. çevrenize baktığınızda ve yaşamın potansiyellerini incelediğinizde, hayat göz müşteri güzelliktedir. Ve sonra, yeni bedeninizi ve onun yeni enerjideki yetilerini anlamaya başlarsınız. Her nasılsa, tamamlanmamış öğrenim durumuna müsait şekilde, Yüksek Benliğiniz, daha öncelikle kaçtığınız belirgin başlı deneyimleri tekrarlamak zorunda olduğunuz bir plan yapar. tüm varlığınızla yeni enerjiyi deneyimlemek / yaşamak isterken, tüm dersler tam öğrenilmeden bir adım dahi ileri gidemeyeceksiniz. Bu sebepten dolayı hiç bir ihtimali göz ardı etmeyin. Yüksek Benliğinizin sizin için yarattığı her şeyi büyük bir arzuyla tam olarak öğrendiğinizden emin olun, sebebi ise bu sizin yeni bin-yıla girişinize izin verecek.

Bu yalnızca başlangıç. Bu kısa süre zarfınca yekün deneyimi yargılamayın, ve en önemlisi PANİKLEMEYİN!


Bu Makalemi Arkadaşlarınızla Paylaşın