reklam banneri

Haftanın Öne Çıkanları

Antik Druid Kültü

Tarih : 00:02:00 Yorum (0)

Kafkas kökenli olduğu düşünülen keltler önce anadolu ve balkanlara ordan orta avrupaya daha sonra da Britanya ve İrlanda'ya yerleştiler.Kelt kültürü en iyi biçimde istilacıların en az karıştığı İrlanda ve Gallerde korundu fakat burada bile büyük değişimlere uğradı.Keltleri gelişimini İrlanda da M.S. 1. v 2. yüzyıllarda tamamlayan karmaşık bir sosyal düzeni vardı.Yüce Kral ve onun altındaki krallar, soylular, çiftlik sahipleri,işçiler, zanaatkarlar ve son olarak köylüler.Tüm bu sınıfların dışında bağımsız bir hiyerarşileri olan bir eğitimliler sınıfı vardı.Rahip, hakim, doktor,eğitmen, şair, astrolog ve majisyen olan bu sınıf "Druidler" olarak adlandırılıyordu.

 

Hem Yunan alfabesini hem de kadim Ogham alfabesini kullanırlardı. Ama klasik yazarların tümü Druid bilgisini yazarak değil ezberlenerek öğrenildiği konusunda görüş birliği içerisindedir. Bu nedenle bir Druid yirmi yıla kadar varan eğitimden geçerdi.Druidesslerden de söz edildiğine göre Druid toplumuna kadınlar da kabul edilidi. Diğer ezoterik oluşumlarda olduğu gibi birkaç inisiyelik seviyesi vardı. Bunlardan ikisi ozanlar ve gezgin kahin-şairlerdi. Kelt toplumunda dinsel şiirlerin önemi büyüktü.

 Druidler konusu arkeologlar için yarım yüzyıldır süren bir gizemdir. Ama çağdaş yazarlar Druidizmin bir ağaç kültüydü. Britanya ve İrlanda'nın da içinde bulunduğu Avrupa Hristiyanlık öncesi dönemde geniş ormanlarla kaplıydı. Ökseotu gibi bazı bitkilerinde ayinsel önemi vardı. Yılda dört kez büyük druid şenlikleri düzenlenirdi. Böyle zamanlarda şenli ateşleri yakılırdı.Mayıs başında Beltane kutlanır.Bütün Kelt toplumu bu dini ayinlere büyük önem gösterirdi.Aksi takdirde Tanrıların kızgınlığını yatıştıramayacaklarını düşünürlerdi.Kurban törenleri druidler olmadan gerçekleşemezdi.

Druidler rahip ve majisyen vasıflarının yanında felsefe ile de ulaşırlardı.Özellikle de ahlak felsefesiyle. Bu sebeple herkesten daha doğru olarak biliniyorlardı.Hem toplumla hem de bireyle ilgileniyorlardı. Ama bir Druidin en önemli görevi eğitimi büyük bilgi sahibi olmak ve bu bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktarmaktı.


Bu Makalemi Arkadaşlarınızla Paylaşın