reklam banneri

Haftanın Öne Çıkanları

Şeytan Hangi Kötü Amelden Daha Çok Hoşlanır.?

Tarih : 12:48:00 Yorum (0)

Şeytan Hangi Kötü Amelden Daha Çok Hoşlanır.?

Ebû Bekr b. Ubeyd der ki: Bâzı hadîs âlimleri Ebû Musa el-Eş’arî’den nakl ettiklerine göre Ebû Musel-Eş’-ari şöyle demiştir:

«Sabah olunca İblis askerlerini her tarafa salıverir ve der ki: Herkim bir müslümanı sapıtırsa ona tac giydiririm. Ona deyici der: Falan kimseye iğva verdim karısını boşattım. İblis ona şu cevabı verir:

- Belki tekrar evlenir..

Diğeri, ben falan kimseye iğva verdim, babasına âsî geldi, dediğinde,

— Babasına tekrar iyilikte bulunabilir diye mukabele eder.

Başka biri: «Ben falana iğva ettim; içki içirttim, dediğinde:

Sen? diye cevap verir.

Başka biri:

«Ben falana iğva verdim; zina yaptı» dediğinde,

Sen mi?» der.

Daha başka biri: ,

«— Ben de falana iğva verdim, adam öldürdü» der. İblis ona şu cevabı verir:

«— Sen mi, sen mi?!»

Müslim sahihinde, Cafoir’den rivayet etmiştir: «Re-sûlüllah’m (S.A.V.) şöyle buyurduğunu duydum: İblis’-in arşı denizin üstündedir. Oradan adamlarım salar ve insanları yoldan çıkartmaya çalışırlar.

En büyük saptırmayı başarıp gelen ve (şunu şunu yaptım) diyene: «Sen bir şey yapmadın» diye mukabele eder. Sonra diğer biri gelir: (böyle böyle yaptım) der ona da: «Onu karısından ayırıncaya kadar, bırakmadın değil mi?» der. O da (Evet) der.

«Ha. evet şimdi oldu bravo sana.» diye karşılık verir.

İmam Ahmed de aynısını rivayet etmiştir.

Et-Tartûşî «Tahrimul-Fevâhis» adlı kitabında der ki:

Hadîs âlimleri Şam ehlinden bir adamdan bize nakl ettiğine göre, Süleyman (Aleyhisselâm) Cinler’den bir ifrite: «— Vay haline İblis nerde?»

Onun hakkında bir şey mi emrettin?

«— Hayır, sadece soruyorum, O nerededir?»

Ardına gidip sana göstereyim, ey Allah’ın Nebisi! dedi ve Süleyman Aleyhisselamm önünde yürüdü. Hücum etti Şeytana doğru, bir de baktı ki O, suyun üstünde bir minder üzerinde oturuyor..

Süleyman (A.S.)ı görünce, ayağa kalktı ve buyur etti. Sonra Süleyman (A.S.)’a sordu:

Bir emrin mi var? diye.. «Hayır; sadece sana sormağa geldim: senin hoşuna gidip de Allahı kızdıran şey nedir?»

Cevap verdi, Mel'ün:

   Benim en sevdiğim ve Allah'ın en kızdıgı şey; erkeğin erkekle, kadının kadınla temas etmesidir.


Bu Makalemi Arkadaşlarınızla Paylaşın