reklam banneri

Haftanın Öne Çıkanları

Bediuzzaman'ın Diliyle Yıldızname

Tarih : 17:20:00 Yorum (0)

Bediuzzaman'ın Diliyle Yıldızname

Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şîrînine;
Nâme-i nurîn-i hikmet, bak ne takrîr eylemiş.
Hep beraber nutka gelmiş, hak lisaniyle derler
"bir kadîr-i zülcelâlin haşmet-i sultanına
Birer bürhan-ı nur-efşanız, biz vücûd-u sânia
Hem vahdete, hem kudrete şâhidleriz biz…"
Şu zeminin yüzünü yaldızlıyan
Nâzenin mu’cizatı çün melek seyranına.
Şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden,
Binler müdakkik gözleriz biz.
Tûba-i hilkatten semavat şıkkına.
Hep kehkeşân ağsânına.
Bir cemîl-i zülcelâlin dest-i hikmetiyle takılmış
Pek güzel meyveleriz biz.
Şu semavat ehline; birer mescid-i seyyar,
Birer hâne-i devvar, birer ulvî âşiyâne,
Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar,
Birer tayyareleriz biz…
Bir kadîr-i zülkemâlin, bir hakîm-i zülcelâlin;
Birer mu’cize-i kudret, birer hârika-i san’at-ı hâlikane,
Birer nâdire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat,
Birer nur âlemiyiz biz…
Böyle yüzbin dil ile, yüzbin bürhan gösteririz,
İşittiririz insan olan insana.
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz
Sikkemiz bir, turramız bir, rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abîdâne.
Kehkeşanın halka-i kübrâsına mensub birer meczublarız biz!.."
(Dördüncü Mektub ile Otuzikinci Söz’ün Birinci Mevkıfının âhirinden alınmıştır.]
Vefatının 50.yıldönümünde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hz.’lerini Rahmetle anıyoruz…


Bu Makalemi Arkadaşlarınızla Paylaşın