reklam banneri

Haftanın Öne Çıkanları

Burç ve Seyyârelerin Birbiriyle Ülfet ve İhtilâfı

Tarih : 17:51:00 Yorum (0)

burçlarOn iki burç ile seyyarelerin birbirine karşı dostluğu ve düşmanlığı vardır. Yekdiğerine dost olan burç ve seyyarelerin nüfuzuna tâbi bulunanlar arasında imtizaç olabileceği gibi birbirine düşman olan burç ve seyyarelerin tesiri altında bulunanlar da imtizaç edemezler. Binaenaleyh, hayatın muhtelif safhalarında nazar-ı dikkate alınması elzem olan bu cihetleri de şurada beyâna lüzum gördük:

Anasır'ı Erbaa; yani ateş, su, toprak ve havadan
Toprak ile su birbirinin dostudur

Ateş ile hava birbirinin dostudur.

Toprak ile hava birbirinin düşmanıdır.

Ateş ile su birbirinin düşmanıdır.
Binaenaleyh, tabiatı türâbi (toprak) olan ve tabiatı mâi (su) olan ile, tabiatı nâri (ateş) olan, tabiatı hevâi (hava) olan ile imtizaç edeceği gibi; tabiatı türâbi (toprak) olan, tabiatı hevâi (hava) olan ile ve tabiatı nâri (ateş) olan, tabiatı mâi (su) olanla imtizaç edemez (anlaşamaz).
Dost Burçlar
Hamel (Koç) burcu, Cevzâ (İkizler) burcuyla dosttur.

Sevr (Boğa) burcu, Seretân (Yengeç) burcuyla dosttur.

Cevzâ (İkizler) burcu, Esed (Aslan) burcuyla dosttur.

Kavs (Yay) burcu, Delv (Kova) burcuyla dosttur.

Sümbüle (Başak) burcu, Akreb (Akrep) burcuyla dosttur.

Mizan (Terazi) burcu, Kavs (Yay) burcuyla dosttur.

Cedy (Oğlak) burcu, Hut (Balık) burcuyla dosttur.

Delv (Kova) burcu, Hamel (Koç) burcuyla dosttur.

Hud (Balık) burcu, Sevr (Boğa) burcuyla dosttur.

Akreb (Akrep) burcu, Cevzâ (İkizler) burcuyla dosttur.

İşte bu burçların mensubu olanlar, birbiriyle güzelce anlaşabilir ve tam ülfet kurarak hayatlarını sürdürebilirler.
Düşman Burçlar
Hamel (Koç) burcu, Seretan (Yengeç) burcuyla düşmandır.

Sümbüle (Başak) burcu, Kavs (Yay) burcuyla düşmandır.

Akreb (Akrep) burcu, Delv (Kova) burcuyla düşmandır.

Kavs (Yay) burcu, Hud (Balık) burcuyla düşmandır.

Cedy (Oğlak) burcu, Hamel (Koç) burcuyla düşmandır.

Hud (Balık) burcu, Cevzâ (İkizler) burcuyla düşmandır.

Bu burçların mensupları da birbiriyle iyi kaynaşamazlar.
Dost Seyyareler
Güneş ile Utarid, birbirine dosttur.

Zühre ile Kamer (Ay), birbirine dosttur.

Utarid ile Zühre, birbirine dosttur.

Zühâl ile Merih, birbirine dosttur.

Kamer (Ay) ile Müşteri, birbirine dosttur.

Merih ile Zühre, birbirine dosttur.
Düşman Seyyâreler
Şems (Güneş) ile Zühâl, yekdiğerine düşmandır.

Müşteri ile Zühre, yekdiğerine düşmandır.

Merih ile Utarid, yekdiğerine düşmandır.

Kamer (Ay) ile Şems (Güneş), yekdiğerine düşmandır.

Zühre ile Zühâl, yekdiğerine düşmandır.

Utarid ile Müşteri, yekdiğerine düşmandır.

Merih ile Kamer (Ay), yekdiğerine düşmandır.

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.


Bu Makalemi Arkadaşlarınızla Paylaşın