reklam banneri

Haftanın Öne Çıkanları

Dost ve Düşman Gezegen ve Burçlar

Tarih : 17:53:00 Yorum (0)

Burç ve Seyyarelerin Birbiriyle Ülfet ve İhtilafı
Oniki burç ile seyyarelerin (gezegen ve yıldızların) birbirine karşı dostluğu ve düşmanlığı vardır. Yekdiğerine dost olan burç ve seyyarelerin nüfuzuna tâbi bulunanlar arasında imtizaç (uyuşma) olacağı gibi, birbirine düşman olan burç ve seyyarelerin tesiri altında bulunanlar da imtizaç edemezler (uyuşamazlar.)

Binaenaleyh, hayatın muhtelif safhalarında nazar-ı dikkate alınması elzem (lüzumlu) olan bu cihetleri deşurada beyâna lüzum gördük:

Anâsır-ı Erbaa (Dört temel unsur), yani ateş, su, toprak ve havadan;

Toprak ile Su, birbirinin dostudur.
Ateş ile Hava, birbirinin dostudur.
Toprak ile Hava, birbirinin düşmanıdır.
Ateş ile toprak, birbirinin düşmanıdır.

Binaenaleyh, tabiatı türâbi (Toprak) olan, tabiatı mâi (Su) olan ile, tabiatı nâri (Ateş) olan, tabiatı hevâi (Hava) olan ile imtizaç edeceği (uyuşabileceği) gibi, tabiatı türâbi (Toprak) olan, tabiatı hevâi (Hava) olan ile ve tabiatı nârî (Ateş) olan da tabiatı mâî (Su) olan ile imtizaç edemez (yani uyuşamaz).

Dost Burçlar
Akreb burcu, Cevza burcuyla dosttur.
Cedy burcu, Hûd burcuyla dosttur.
Cevza burcu, Esed burcuyla dosttur.
Delv burcu, Hamel burcuyla dosttur.
Hamel burcu, Cevza burcuyla dosttur.
Hûd burcu, Sevr burcuyla dosttur.
Kavs burcu, Delv burcuyla dosttur.
Mizan burcu, Kavs burcuyla dosttur.
Sevr burcu, Seretan burcuyla dosttur.
Sünbüle burcu, Akreb burcuyla dosttur.

Yani türkçeleştirirsek...

Akrep burcu, İkizler burcuyla dosttur.
Balık burcu, Boğa burcuyla dosttur.
Başak burcu, Akrep burcuyla dosttur.
Boğa burcu, Yengeç burcuyla dosttur.
İkizler burcu, Aslan burcuyla dosttur.
Koç burcu, İkizler burcuyla dosttur.
Kova burcu, Koç burcuyla dosttur.
Oğlak burcu, Balık burcuyla dosttur.
Terazi burcu, Yay burcuyla dosttur.
Yay burcu, Kova burcuyla dosttur.

Ve özetlersek...

Akrep burcunun dostları: Akrep, İkizler ve Başak.
Balık burcunun dostları: Balık, Boğa ve Oğlak.
Başak burcunun dostları: Başak ve Akrep.
Boğa burcunun dostları: Boğa ve Balık.
İkizler burcunun dostları: İkizler, Akrep, Koç, ve Aslan.
Koç burcunun dostları: Koç, İkizler ve Kova.
Kova burcunun dostları: Kova, Koç ve Yay.
Oğlak Burcunun dostları: Oğlak ve Balık.
Terazi burcunun dostları: Terazi ve Yay.
Yay burcunun dostları: Yay, Kova ve Terazi.

İşte bu burçların mensubu olanlar, birbiriyle güzelce anlaşabilir ve tam bir ülfet (muhabbet ve sevgi) kurarak hayatlarını sürdürebilirler.
Düşman Burçlar
Akrep burcu, Delv burcuyla düşmandır.
Cedy burcu, Hamel burcuyla düşmandır.
Hamel burcu, Seretan burcuyla düşmandır.
Hûd burcu, Cevza burcuyla düşmandır.
Kavs burcu, Delv burcuyla düşmandır.
Sünbüle burcu, Kavs burcuyla düşmandır.

Yani türkçeleştirirsek...

Akrep burcu, Kova burcuyla düşmandır.
Oğlak burcu, Koç burcuyla düşmandır.
Koç burcu, Yengeç burcuyla düşmandır.
Balık burcu, İkizler burcuyla düşmandır.
Yay burcu, Kova burcuyla düşmandır.
Başak burcu, Yay burcuyla düşmandır.

Dost Seyyareler
Güneş ve Utarid, birbirine dosttur.
Kamer ile Müşteri, birbirine dosttur.
Merih ile Zühre birbirine dosttur.
Utarit ile Zühre birbirine dosttur.
Zühal ile Müşteri, birbirine dosttur.
Zühre ile kamer, birbirine dosttur.
Düşman Seyyareler
Kamer (Ay) ile Şems (Güneş), birbirine düşmandır.
Merih ile Kamer (Ay), birbirine düşmandır.
Merih ile Utarit, birbirine düşmandır.
Müşteri ile Zühre, birbirine düşmandır.
Şems (Güneş) ile Zühal, birbirine düşmandır.
Zühre ile ZÜhal, birbirine düşmandır.

Seyyarelerdeki dostluk ve düşmanlık, kendilerine mensup olan insanlarda da ülfer ve ihtilâfı, iyi geçinme veya geçimsizliğe sebep olur.

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Sayfa 12-14.


Bu Makalemi Arkadaşlarınızla Paylaşın